kazdaAdı antik Grek mitolojide İda olarak geçimektedir. Kaz Dağı ya da Kaz Dağları olarak iki biçimde adlandırılan dağ büyük ölçüde Biga Yarımadası’nda uzanmaktadır. Kaz Dağları, batıda Dede Dağı, ortada esas Kaz Dağı ve üç tepesi (kuzeyde Babadağ, ortada Karataş tepe, güneyde Sarıkız tepesi) doğuda Eybek Dağı, kuzey doğuda Gürgen Dağı ve Kocakatran Dağı’ndan oluşur. Üç tepesi olan esas Kaz Dağı’nın en yüksek tepesi 1774 metre olan Karataş tepesidir. Yörenin Tarihçesi: Kaz Dağı tarih öncesi yıllarda da çeşitli medeniyetleri barındırmış muhtelif tarihlerde kentler, kasabalar kurulmuş ve yıkılmıştır. Bilinen tarihi MÖ 2000 yıllarında başlar. Bu tarihlerde Thebe şehri, Lyrnessos şehri, Khrysa şehri, Killa Şehri, Anderia şehri, Antandros şehri, Adramytteion şehri, Astrya şehri, Gargara şehri gibi şehirler kurulmuş bunlardan bir çoğuda Truva savaşları sırasında yok edilmişlerdir. Kaz Dağı Milli Parkı, 21.300 hektarlık bir alana sahiptir. Kaz Dağları’na Balıkesir ve Çanakkale’nin birçok ilçesinden giriş ve çıkış vardır. Bu ilçeler Edremit, Havran, Gönen, Ayvacık, Bayramiç, Çan, Yenice ve Kalkım dır. Kaz Dağı’nın kuzey tarafının adı genel olarak Agonyadır. Agonya bölgesi Kalkım, Yenicem, Akçakoyun, Hamdibey, Pazarköy yerleşimlerinden oluşmaktadır. Kaz Dağın’da bir çok köy bulunmaktadır, türkmenler, yörükler, pomaklar bu dağlarda asırlardır kardeşçe yaşamaktadır.. Ormanlık çok gelişmiştir, özellikle türkmenler orman işçiliğinde çok başarılıdırlar. Zeytincilik, kapya biber, tütün, elma, kiraz,f asulye, çilek ücretimi ön plandadır. Kaz Dağları’nda yaşayan hayvan türleri: Bozayı, Yaban Domuzu, Karaca, Geyik, Tilki, Çakal, Çizgili Sırtlan, Vaşak, Yaban Kedisi, Su Samuru, Sincap, Yarasa, Kirpi, Tavşan, Porsuk, sansar, Kartal, Doğan, Atmaca, Şahin, Keklik, Tahtalı, Çulluk ve Balık cinsleri, Alabalık ve sazan türleri bulunmaktadır. Kaz Dağları’nda bulunan ağaç ve bitki türleri: Üst tabakada 600-700 rakımlar arasında Kızılçam. Üst rakımlarda Karaçam, Kayın, Göknar asli ağaç türleridir. Kestane Meşe, Kızılağaç, Çınar ağaçları bulunmaktadır. Alt tabakada Sistus(Laden), Erika, Karaçalı, Böğürtlen, Sarmaşık bitkileri ile Kekik, Adaçayı, Sumak gibi tıbbi bitkiler açısından da çok zengindir. Kaz Dağı endemik bitkiler: Kaz Dağı’na özgü ve endemik bir ağaç türü olan Kaz Dağı Göknarı bulunmaktadır. Kazdağı’na özgü 39 adet endemik tür bulunmaktadır. Kaz Dağları’nda yapılan incelemeler sonucu, 101 familyaya ait 90 bitki taksonu mevcuttur. Başka deyişle yaklaşık 900 civarında gelişmiş bitki çeşidi bulunmaktadır. Kaz Dağının üzerine yerleşmiş, kuzey-güney istikametine uzanan derin vadi ve kanyonları, flora ve fauna açısından zengin bir potansiyel arz etmekte, özellikle de bitki örtüsünün taşıdığı biyolojik çeşitlilik ana kaynak değerini oluşturmaktadır. Mitoloji ve Efsaneler İda Dağı (Kaz Dağı), dünyada mitoloji ve efsaneler Dağı olarak bilmektedir. Kaz dağları ve çevresinde anlatılan hikâyeler, ritüeller ve çeşit çeşit inanışların temelinde miras olarak bir sonraki nesle kalmış, sentezlenmiş bir kültürün varlığını hissedilir. Bölgeye yerleşen bir halk önceki halkların sözlü mirasına kendilerinden de eklentiler yaparak yeni yeni anlatılar ortaya çıkarmıştır. M.Ö. 2000’li yıllardan günümüze kadar motifler ortak olarak kullanılmıştır. Kaz Dağları’ndaki üç efsaneden biri Yunan efsanesi İlyada, diğerleri Sarıkız ve Hasan ile Emine’ nin aşk öyküler olan iki Türk efsanesidir. Yunan Mitolojisinde Paris’in Altın Elmayı Afrodit’e vermesi sonucu, dünyada ilk güzellik yarışmasının yapıldığı yerdir. Bilindiği gibi, bu olarak güzellik yarışması getirdiği sonuçları itibarıyla, tarihte meşhur Troia savaşlarının çıkmasına neden olmuştur. Kaz Dağı bin pınarlı İda dağıdır. Suları bol ve tertemizdir. Ormanlarında 20 çeşit ağaç bir arda hayat bulmaktadır. Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Milli Parkın bitki zenginliği ve doğal peyzaj değerlerini sunduğu vadilerde düzenlenen günübirlik kullanım alanlarında, günübirlik rekreasyonel hizmetler sunmaktadır. Milli Park mahalli yetkilerinin göstereceği kontrollü noktalarda çadırla ve karavanla konaklama yapılabilir. Antik Dönem Efsaneleri Kazdağı, Antik dönemlerde “İda” olarak adlandırılmış ve pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. İsminin Giritli denizciler tarafından, Girit’te Zeus’un doğduğu İda Dağı’na atıfta bulunmak için İda konduğu mitolojide yer alır. Bundan ötürü dağ Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Homeros’un İliada destanında “bin pınar İda” olarak geçmektedir. Homeros İlyada’da ‘‘Bol pınarlı, vahşi hayvanların anası’’ olarak İda Dağı’ndan sık sık bahsediyor. Efsaneye göre Hera, Afrodit ve Athena’nın katıldıkları, Truva Savaşı’na yol açan o meşhur güzellik yarışması burada yapılmış, Zeus burada doğmuş, tanrılar Truva Savaşı’nı buradan izlemiş ve Afrodit ilk kez burada aşık olmuş. Küçükkuyu’nun kuzeyinde, Adatepe köyünün güneyindeki geniş bir alana hakim bir tepede Zeus Altarı isimli bir tapınak bulunmaktadır. Rivayet olunur ki, yüce Zeus bu tepede Afroditle sevişir ve bir yandan da savaş yönetirmiş.